Mars Tiara Kusuma 

Persatuan Tiara Kusuma

Organisasi profesi ahli

Ahli menata rambut

dan kecantikan kulit

tuk melestarikan budaya tradisional

 

Derap langkah Tiara Kusuma

Berkiprah tuk memajukan bangsa

Mendidik putra-putri menjadi duta bangsa

Sejalan cita-cita Kartini

Berlandaskan Pancasila serta Undang-undang Dasar empat lima

 

Mari maju busungkan dada 

Lestarikan budaya bangsa

Bila rakyatnya sehat negara pasti kuat

Negara adil makmur kertaraharja

Ti   -   a   -   ra   -   ku  -   su-ma____

 

Kontak kami

Didukung oleh: